-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

هم وطنان پشتون صف تان را مشخص کنید

  به قلم  مصطفی احمدی

امروز طالب ها وحشی تر از گذشته شده و با همه ارزش های انسانی دشمن هستند.

در کابل ، پنجشیر، اندراب، پروان، کاپیسا، تخار ، ننگرهار، کندهار و... هر شب  انسان ها را به قتل می‌رسانند ولی صدای مخالفت نظامی فقط در پنجشیر ، اندراب و کاپیسا است هنوز و شاید به زودی در هرات، پروان، بدخشان و کندز هم  صدای مخالفت مردم از میل تفنگ شان شنیده شود.

اما همه سیاسیون پشتون که دارای اندیشه های پشتونوالی هستند  در برابر این جنایت طالب ها یا تسلیم طالب ها شده مثل گلبدین حکمتیار، گیلانی ها و گل آغا شیرزی و کرزی،  یا سکوت مرگ بار نمودند که این سکوت شان هم نشانه رضایت شان از جنایت طالب هاست، بحث استاد سیاف با حلقات پشتونوالی مطلق جداست؛ او یگانه رهبر زنده از نسل اول نهضت اسلامی ( اخوانی های افغانستان ) است که برایش اصول فکری شان مهم است و از نظر تباری هم از قوم سادات کابل است.

شاید این جنگ سه تا ده سال دیگر در برابر طالب ها دوام کند و این بار  کسانی صاحبان اصلی این وطن هستند که موقف واضح در برابر اشغالگران تروریست دارند. پس از این به هیچ سرخم سیاسی اجازه داده نخواهد شد که در برابر خواست های برحق مردم مقاومت گر ایستاده شوند.

هنوز فرصت دارید که یا بروید همه تان در کنار طالب ها تا همه تان یکجا تصفیه شوید و یا بیآیید در صف مقاومت و هم صدا شوید با حوزه ضد طالبانی.