-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

ایران به ضد طالبان چراغ سبز روش کرده است


گزارشنامه افغانستان از ایران خبر می دهد که اسماعیل خان با طالبان شاخۀ ملابرادر ازنزدیک درارتباط است. 

حتی گفته میشود درین اواخر یک دختر از نزدیکان خانواده اش را به نکاح شهاب الدین دلاور درآورده است. البته این سومین زن شهاب الدین دلاور است. اسماعیل خان از اسارت طالبان به شکل مرموز انجام گرفت و به مشهد ایران منتقل شده است. وی در هوتل هما مقیم مشهد جاگزین می باشد؛ ملاقات هایش اسماعیل خان از سوی ایرانی ها و شخصی بنام خاتمی از سپاه پاسدران تنظیم میکند.