-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۶, چهارشنبه

کرکت بازی ربطی به مردم افغانستان ندارد؛ این هم سندش:

 

دولت خان زدران، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، اصلاً از پاکستان است. دراحوال دیگراعضای تیم کرکت نیز تحقیق نه شده است. کمترکسی حاضر است سند بیاورد که بسیاری از آن ها از افغانستان اند. یک تجارت پرسود راه افتاد و حلقات متعصب دولت کابل هم برای استفاده سیاسی، دم و دستگاه تبلیغاتی راه انداختند؛ حال آن که این تیم ربطی به افغانستان ندارد.