-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۱, جمعه

ملاقات های احمد مسعود در ایران

 گزارشنامه افغانستان از مشهد اطلاع می دهد که احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی درسفر به ایران، با شخصیت های ساکن آن جا از جمله مولوی حسام، حفیظ منصور، اسماعیل خان و واقف حکیمی دیدار کرده است. درخبرآمده است که احمد با اعضای خانواده اش دیدار داشته؛ اما ظاهراً با مقامات رسمی ایران ملاقات نداشته است.