-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۹, چهارشنبه

سفارت های افغانستان/ جزایر قانون شکنی اند

 

شامل فاکتورهای پیش فروش یا اوراق نرخ گیری شده


در ماه جوزای 1400 وزارت صحت عامه از طریق وزارت خارجه، به هزینۀ بیش از 67 میلیون افغانی خریداری بالون های گاز را به سفارت افغانستان در تهران محول کرد.

ازین مقدار اکسیجن ظاهراً خریداری شده آن هم به قیمت بسیار زیاد از اصل نرخ معمول بازار، حتی 20 درصد هم به افغانستان انتقال نیافت. اولاً نرخ زیاد بالا بود به حدی که غفور لیوال مکتوب را امضا نکرد؛ درعوض، خلاف مقرره، قیوم سلیمانی امضا کرد. در موجودیت سفیر موضوع مهم را چرا باید سلیمانی امضا کند که نفر دوم است.

ثانیاً کمتر از 20 فیصد بالون هایی که هزینه صد درصدی آن به حساب سفارت واریز شده بود، خریداری شد؛ نه بیشتر. اینجا جابر انصار قونسل و‌سلیمانی باهم مابقی پول را بین خود تقسیم کردند.

این دسته، قرار بود بدون امررسمی و نیاز، یک تعمیر جدید درخارج از سفارت به کرایه بگیرند و مبالغ هنگفت پول را دستبرد بزنند؛ اما حمید هامی رییس اداری وزارت جلو شان را گرفت. اینک ضم این گزارش، بخش نامه وزارت خارجه، همراه با برگه های نرخ گیری سلیمانی وجابرانصار برای خریداری بالون های گاز را می گذارم.