-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۴, جمعه

جنایت دیگر از سوی طا/لبان در پنجشیر

مولوی حبیب‌الله حسام می‌گوید: «طا/لبان قبرهای پنجشیری‌ها را دوباره باز می‌کنند و به مرده‌های ما توهین می‌کنند.»

به گفته این عالم دین، نبش قبر مخالف همه موازین دینی و اخلاقی است و طا/لبان با این کار شان جهالت شان را از دین نشان می‌دهند. 

در پنجشیر جنایات زیادی صورت گرفته است که تاهنوز ناگفته باقی مانده است. گروه طا/لب جوانان پنجشیری را از خانه‌های شان بیرون کرده و به جرم «پنجشیری‌بودن»تیرباران کرده اند. امروز تنها به کشتن آن‌ها بسنده نکرده اند، بلکه حالا مرده‌های شان را نیز از قبر بیرون می‌کنند و به مردم اهانت می‌کنند. 

این نوع اعمال تنها یک پیام دارد و آن ترغیب مردم به یک جنگ دیگر است.