-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۳, یکشنبه

خطاکاری از اقلیم سمنگان

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی طالبان می‌گوید؛ دختری که آمر جنایی حوزه یازدهم را متهم به آزار جنسی کرده بود، گرفتار شد و اعتراف کرد که این کار را به تحریک یک خانم دیگر انجام داده است و اکنون پشیمان است.

این انعام الدین روی وجدان خود لگد می کند. کفرست درین مسلمانی این مزدوران آی اس آی. خواهر خورد تر آرزو ها همراه با برادرش آورده اند تا دیکته طالبان را با زبان خود تکرار کنند.