-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

اسناد رسمی تردد از سوی ایران به ملا عبدالغنی برادر و پسرش

 رسانه ها خبر دادند که طالبان تصویری از جوانی ملابرادر را انتشار داده اند. من نه فهمیدم که اهمیت این خبر در چی بود. به هر حال حالا که این طور است، من سندی را از ملابرادر و پسرش را نشر می کنم که احتمالاً برای رسانه ها بی اهمیت نخواهد بود. جالب این است که تذکره در سال 1388 به ملا برادر صادر شده، زمانی که وی درفهرست سیاه تروریزم بود.


زمانی که ملا برادر از زندان پاکستان رها شد، قیوم سلیمانی کارمند وزارت خارجه ساکن مشهد و از نزدیکان امیر اسماعیل خان برادرش مجید سلیمانی کارمند محلی قونسلگری مشهد را مأموریت داد که برای « دونفر از مجاهدین و دوستان امیر اسماعیل خان» پاسپورت بگیرد. قرار بود دو نفر جعلی، به جای ملابرادر و پسرش امضاء وشصت بگذارند. قنسول مشهد با تقاضای آن ها موافقت نه کرده بود.
اقدام به گذرنامه چرا از مشهد شروع شده بود؟
این اسناد تردد در ایران، به کمک دولت ایران و سپاه پاسداران برای ملا برادر تهیه شده بود؛ در حالی که ملا برادر تا آن زمان اصلاً به ایران نیامده بود؛ ولی برای او پسرش برگه تردد اماده شده بود.

برگۀ تردد رسمی برای ملاعبدالغنی برادر از سوی دولت ایران- به تاریخ صدور این برگه نگاه کنید:
برگه تردد به افغان های بدون مدرک یا کسانی که دارای کارت همایش در ایران از طرف اداره اتباع ایران صادر میشود تا بتوانند از یک شهر به شهر دیگر مسافرت بکنند. ملا عبدالغنی برادر و طالبان حوزه قندهار و هرات در مجموع با ایران رابطه تنگاتنگ دارند.