-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲, سه‌شنبه

آی اس آی رئیس بانک ملی را منصوب کرد


غارتگران بانکی جدید درکابل مستقر شده اند.

شاکر جلالی رئیس بانک ملی تازه منصوب شده از سوی طالبان، یکی از کادرهای آی اس آی است. وی سابقه حزب حکمتیار دارد و در اسلام آباد درس خوانده با رئیس ای اس ای  رابطه برادری دارد.  جلالی توسط ای اس آی رئیس بانک‌ ملی تعیین شده است. موصوف چنان رشوه ستانی را در بانک شروع کرده که باند اشرف غنی را جلو زده است. 

هرشرکتی که می‌خواهد پول خویش را از بانک بیرون کند، باید بیست فی‌صد از پول خویش را به رئیس بانک رشوه بدهد تا اجازه برداشت پول از بانک برایش داده شود. درآخرین مورد از شرکت جنسنگ انرژی بیست فی‌صد – 

 شرکت جنسنگ انرژی برای تخلیه سرمایه اش از بانک، به شاکر جلالی رئیس بانک 20 درصد از دارایی کل را رشوه داده است. هرشرکت متقاضی تخلیه نقدینه از بانک با پرداخت بیست درصد سرمایه اش می تواند سرمایه خود را برون کند. 

 جلالی مقادیری پول به اکانت افسر پاکستانی می‌فرستند.

  برادر دیگر رئیس بانک ذاکر جلالی مشاور وزارت خارجه وعامل آی اس آی است.