-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۰, پنجشنبه

هیچ کشور به درخواست رهبران سیاسی جواب مثبت نداده است

 گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که هیچ کشور منطقه و جهان، به درخواست رهبران قومی و سیاسی افغانستان درتبعید برای تدویر نخستین جلسۀ افتتاح «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» پاسخ مثبت نداده اند. رهبران شامل در حکومت منحلۀ اشرف غنی و شورای عالی مصالحه به رهبری دکترعبدالله، قرار بود همایشی را برای اعلام حداقل اسمی شورای مقاومت پس از گریز غنی دریکی از کشورها برگزار کنند؛ اما ظاهراَ هیچ کشور شرقی و غربی به آنان اجازه نداده اند که در کشورهای شان چنین جلسه یی منعقد گردد.

اکثررهبران شامل در حکومت منحلۀ اشرف غنی و ارگان مصالحه ملی، درکشورهای ترکیه، امارات، لندن دهلی به سر می برند.