-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۴, دوشنبه

داستایوفسکی/ اما سامرست موام انگلیسی می نویسد که وی زمانی درداخل یک حمام به کودکی شش ساله تجاوز جنسی کرده بود

 بهترین تعریف از انسان احتمالاً این است: دو پای ناسپاس 

     داستایوفسکی                     

فئودور میشایلوویچ داستایوفسکی نویسنده در رمان های خود به کاوش دراعماق آگاهی انسان می پردازد. او در 11 نوامبر 1821 در مسکو به دنیا آمد. او راوی چیره دستی به حساب می آید، اما امروز هم بسیار بحث برانگیز است. زیرا از یک سو به تبلیغ آشتی و بشردوستی می پرداخت و از سوی دیگر عقاید ملی گرایانه و مبارزاتی را آشکارا آشکار می کرد.....