-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۹, چهارشنبه

مولوی های پنجشیری همکارشبکه حقانی هراسان شده اند

 

گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که یک گروه از مولوی هایی که درسقوط پنجشیر با شبکه حقانی همکاری کرده اند، اخیراً نسبت به عاقبت کار خویش به شدت بیمناک شده اند. ترس و هراس زمانی به جان مولوی ها افتاد که چندی قبل گزارشنامه افغانستان فهرست خائنان داخلی را انتشار داد و از صورت چندین تن از پیشمرگه های متجاوزان پرده برداشت.

گزارش می گوید که مولوی ها به شمول مولوی مسیح الله با رئیس استخبارات طالبان درکابل ملاقات کرده و جهت حفظ امنیت جان خویش، خواستار موتر و محافظان شده اند. 

هنوز روشن نیست که تدابیر شبکه حقانی برای حفاظت از جان مولوی های نیابتی به چه ترتیب خواهد بود. اما حضور زندۀ جبهه جنگ درسراسر پنجشیر، بالطبع طالبان را وامی دارد که افراد نبابتی خویش را تیمارداری کرده و خدمات بدهد. ناظراطلاعاتی جبهه مقاومت می  گوید که با کشته شدن یکی ازین خائنان که درفجایع بشری پس از سقوط پنجشیر مسوول اصلی شمرده می شوند؛ باعث فرار همه ای آن ها از پنجشیر خواهد شد.