-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۳۰, یکشنبه

طالب تا زمستان از پا در می آید

 عزيز آرينفر : برای دوره پسا طالبان باید از همین اکنون آمادگی گرفت. مبادا باز هم لغزش های گذشته تکرار شود. 

آوازه هایی به گوش می رسد که مردم یکپارچه مخالف نظام طالبان شده و از دست گرسنگی، بی روزگاری، بیکاری و بیماری فریاد شان به آسمان ها رسیده است. 

طالبان به دلیل وابستگی مطلق به آی اس آی پاکستان مورد اعتماد روسیه، چین و ایران نیستند. 

غرب هم دیر یا زود از ترس راه افتادن انقلاب توده یی در برابر ستمگری های طالبان دست به کار خواهد شد تا یک دولت فراگیر را جانشین طالبان نماید تا بتواند مواضع خود را حفظ نماید. 

به هر رو، بخواهیم یا نخواهیم با فرا رسیدن زمستان کشور وارد فاز بسیار خطرناک فاجعه و بحران عمیق چند لایه خواهد شد. 

برایند این بحران عمیق شدن بحران مشروعیت داخلی و خارجی  طالبان است. 

این گونه فشار دو جانبه داخلی و خارجی می تواند نظام طالبی را از پا بر اندازد. 

بیگمان  دیر یا زود یک اداره دیگر جانشین اداره طالبان خواهد شد. 

بنا بر این، باید یکپارچه بر دو اصل بیطرف ساختن کشور و اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام  تاکید نماییم تا بار دیگر شاهد یک دور و تسلسل باطل دیگر نشویم.

اگر این دو اصل مهم به هر دلیلی نادیده گرفته سود، باز هم شاهد تکرار بحران خواهیم بود. 

بسیار مهم است که در  نطام آینده به انحصار گرایی پایان داده شود.