-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

افزایش هراس شبکه حقانی در پنجشیر

 طبق گزارش به دست آمده، طالبان به باشنده های منطقه ابدره پنجشیر قیود روز وضع کرده اند. مردم  ابدره فقط  ساعت هشت صبح می توانند از خانه خارج  شوند و چهار عصر باید در خانه باشند؛ در غیر آن از سوی طالبان شبکه حقانی آماج قرار خواهند گرفت.

این روش عین  برنامه یی است که  چینی ها  برای مسلمانان ایغور به خاطر  نماز و جماعت  تعیین نموده اند.  مردم در محل خویش زندانی هستند.