-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۹, شنبه

احتمال ایجاد امارت اسلامی خود مختار در بدخشان


مثلث تاجیکان خطرناک ( فصیح الدین، مولوی نجیب و قوماندان امان الدین)

ایالت خود مختار امارت اسلامی در بدخشان درحال ایجاد است. بدخشان یک ناحیه مورد منازعه سخت در کشمکش فیل های منطقه ای قدرت است. 

دربرنامه دوم گزارش دادم که خانواده قاری فصیح‌الدّین درایالت سند پاکستان درگروگان آی اس آی است. اکنون این خبر از سوی منبع دیگری هم تایید شده است.

 فرد نزدیک به ملّا یعقوب، وزیر دفاع طالبان به خبرنگار سپوتنیک تاجکستان گفته است که خانوادة قاری فصیح‌الدین، به شمول همسر، برادر زن و سه فرزندش، قرار بود در ماه سپتامبر باید از کویته به کابل یا بدخشان انتقال می‌یافت، امّا آنها را به شهر کراچی مرکز ایالت سند پاکستان انتقال دادند. 

رهبری طالبان بهانه آورده بود که امنیت خانوادة او در بدخشان و کابل به درستی تأمین نخواهد، امّا سازمان استخبارات پاکستان (isi) عملاً آن ها را به حیث گروگان برای“طالبان”نگاه می‌دارد.

سرنوشت فصیح الدین دربال کبوتر حوادث نه چندان دور بند است. این آدم پیش ازین والی نام نهاد طالبان دربدخشان و اداره کننده سازمان های تروریستی عمدتاً خارجی در آن ولایت بود. اکنون درمقام لوی درستیز فرماندهی طالبان در شمال و شمال و شرق را به دوش دارد. 

مولوی نجیب راغی  یکی دیگر ازطالبان بدخشانی، فرمانده لوای محافظت وزارت دفاع شده بود؛ اکنون برکنار شده است. عیین شده بود، از وظیفه برکنار شده است. 

 نجیب راغی چرا برکنار شد؟

 او300 سرباز اضافی را از بدخشان به کابل آورده بود که در لوای محافظت جا به جا کند؛ مگرناگهان یک فرمانده کندهاری ظاهراً از ملّا هیبت‌الله، ورق آورد که به جای نجیب راغی انتصاب شده بود.

مقامات وزارت دفاع به نجیب راغی گفتند: تو فرمانده یک ولسوالی هستی و حق نداری مقام مهمی را عهده دار باشی. به راغی گفته شد که فرمانده یا معاون یک کندک باشد. مولوی راغی سرباز زد و افرادش را واپس روانه بدخشان کرد. اکنون خودش تحت نظر است و اجازه رفتن به بدخشان ندارد. گستره نفوذ مولوی نجیب مناطق راغستان، یاوان و کوهستان هم مرز با تاجکستان تا یفتل پایان و بهارک را شامل می شود.  شبکه حقانی نسبت به مولوی راغی مظنون است که هرگاه او پایش به بدخشان برسد، به داعش خواهد پیوست. 

قدرتمندی مولوی نجیب همچنان به تسلط وی به معادن طلای راغ های بدخشان است. او ازثروتمندان به نام منطقه است و واحد های جنگی نیز مجهز اند. 

 به این ترتیب فصیح الدین و مولوی نجیب دو بیگانۀ خطرناک درصف لشکری طالبان اند. اما نفرسومی هم وجود دارد: مولوی امان‌الدّین، که در روزهای اوّل والی بدخشان گزینه شد، سپس خلع صلاحیت شده و به وظیفه یی تحقیرآمیز تنزل داده شد. ملایعقوب به منظوردور نگهداشتن وی از بدخشان امر داد که وی معاون سپاه الفتح درمزار شریف باشد اما او سرپیچی کرد و به جای مزارشریف به زادگاهش وردوج برگشت و پرچم جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود را برافراشت. ملایعقوب فوری همراه با فصیح الدین به بدخشان سفر کرد؛ دیدارهای چندی صورت گرفت و قضیه ظاهراً بسته شده است. 

مشکل درونی طالبان تنها با فرکسیون قندهار نیست؛ نظامیان بدخشانی هم هستند که ساحه نفوذ شان درحال گسترش است. این که طالب درمناطق وسیع شمال شرق سلطۀ تک قطبی خود را در درازمدت نگهدارد، غیرقابل باور است. اگرآن ها از پیوستن احتمالی مولوی نجیب به داعش و مولوی امان الدین به جبهه مقاومت ملی به تشویش اند، ضلع خطرناک تری به محوریت قاری فصیح الدین درصحنه حضور دارد که خانواده اش در گروگان آی اس آی است. مثلث خطرناک تاجیکی درشمال شرق، به همین حال باقی نمی ماند. درصورت افزایش اختلاف و تنش بین جناح بدخشان و شبکه حقانی، امکان اعلام امارت خود مختارطالبان بدخشان دور از تصور نیست. جت های جنگی ناشناس درآسمان بدخشان گشت می زنند. همچنان امکان پیوستن مثلث طالبان بدخشان به فرکسیون قندهاری طالبان یا جبهه مقاومت ملی افغانستان بالقوه وجود دارد. 

شبکه حقانی این وضعیت را بیش ازین نمی تواند تحمل کند.