-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۷, پنجشنبه

اشاره

یاد آور می شوم که ازین پس من هیچ متنی در فیس بوک نمی نویسم. هر نظریه وخبری که از نام من در فیس بوک می خوانید؛ جعلی است و ربطی به من ندارد. 

دربرنامه نخست «جمهوری پنجم» اشتباهاً گفته بودم که عبدالغنی فایق والی کنونی طالبان دربدخشان درگذشته فرمانده خیزش مردمی بود. ازین بابت پوزش می خواهم. درعالم اطلاع رسانی ازین لغزش های خردو ریز همیشه اتفاق می افتد.