-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲, سه‌شنبه

طرح یک پروفیسور به کشتار زنان شهر نشین


 این شخص که عکس را می بینید اسم اش عبدالخالق  صارم است. به حواله گزارشنامه افغانستان، سند لیسانس خویش را از دانشگاه مدینه منوره گرفته و بعدا  کار شناسی ارشد یعنی ماستری خویش  را از دانشگاه  ماساچوست آمریکا گرفته است.

درسالیان آموزش در دانشگاه مدینه منوره  توسط  سازمان امنیت عربستان استخدام شده بود.

صارم از طریق خانم خویش که یکی از اعضای بلند در حکمتیار بود به حزب حکمتیار جذب شد.

وی اکنون دردانشگاه بغلان استاد است و در حوزه شمال سال ها  برای سرویس عربستان کار می کند. او توسط  دانشجو ها  سروی میدانی روی پروژه های سلفی ها انجام می دهد  و برای طالبان یک  مقاله چند برگی تئوریکی حذف زنان را پیشکش کرده است.

 وی که به زبان های انگلیسی، عربی نیز روان صحبت می کند، عقده عجیبی در برابر زنان دارد. جالب این است که آقای ماستر درپیشنهادات خویش گفته است که زنان معترض شهرنشین را فوری تیرباران کنند؛ زیرا این زنان، جراثیم بازمانده از انگلیس و امریکا می باشند.

صارم همچنان  به هدایت حکمتیار حوزه برنامه های فرهنگی حزب حکمتیار را در شمال مدیریت می کند و با شبکه داعش ارتباط قایم کرده است. 

عقده وی دربرابر زنان باعث پخش شایعاتی هم شده؛ زیرا خانمش که زنی نازا وبی اولاد بود، به طور مرموزی به هلاکت رسیده و اقارب موصوف بالای وی شک دارند که ممکن است خودش زن را کشته باشد. این است نمونه ای از مأموران استخباراتی عربستان در سرزمین بی صاحب افغانستان.