-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۴, پنجشنبه

مشوره های پلاستیکی مسعود اندرابی به طالبان

حالا به درستی می توان فهمید که حکومت درغل بابا چقدر میان تهی بوده است که وزیرداخله اش حتی درحد یک تاکسی ران کابل از اوضاع اطلاع ندارد.

مسعود  اندرابی در افغانستان انترنشنال به پوچ گویی مشغول است. به طالب توصیه می کند که افغانستان را نجات دهد. به طالبان پیشنهاد تشکیل یک حکومت خوب! می دهد. در زمان حکومت پدرخوانده اش - اشرف غنی - همین حرف ها را می زد. می گوید که دربین طالبان برخی افراطیون هم هستند که باید طالبان نگذارند کارهایی کنند که جلو حکومت همه شمول گرفته شود. از نفرات اردوی سابق اردو بسازند.

خیال می کند که طالب و پاکستان به دهان مسعود اندرابی سیل دارد. مشوره های پلاستیکی را به طالب پیشکش می دهد. 

مسعود اندرابی به روی خود نمی آورد که طالب از کجا آمده، برای چی مأموریتی آمده و کلیت فرهنگ و مدنیت افغانستان چه گونه در خطر اضمحلال قرار دارد. اصلا معلوم نبود چی می گوید.