-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۱, سه‌شنبه

فلاکت زده های دنیا به سوی افغانستان عوعو می کنند

 افغانستان را چنان خدا زده که این خدا شرماندۀ مفلوک عرب نیز اندرباب سرنوشت تراژیک مردم و کشور ما دهان می لقاند. 

جای عجب نیست که این لجن ها برای خون آشامان مانند خود شان درافغانستان فرش سرخ استقبال و تحسین پهن کنند. لااقل تعداد خائنان درعمان نسبت به غداری و فرعون های افغانستان قابل مقایسه نیست. 

این مفت خوار عرب را چه می رسد که طالبان برگلوی افغانستان و مردم آشوب زدۀ ما پا گذاشته و همه چیز را متلاشی کرده اند. این طفیلی از وضعیت گرسنه گان، کشتی شکسته گان، دخترکان فروخته شده و کودکان از شکل افتاده و گرسنۀ افغانستان چی می داند. او با این قوارۀ نکبت، چشم به بهشت موعود دوخته است. اما قبل از وصول به بهشت، این دنیا را برای دیگران جهنم می سازند. 

ملاعبدالحمید بلوچ درایران نیز که بردۀ حکام شیعه حساب می شود و اجازۀ ساختن مسجد و آذان ندارد؛ نیز ابرازامید کرده که طالبان افغان بازوی طالبان ایرانی شوند!