-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه

قطعات خاص ۰۹۷ امنیت ملی به داعش پیوسته اند

 

قرار گزارش، بیشتر پرسونل قوماندانی عمومی قطعات خاص ۰۹۷ امنیت ملی که در پایگاه های ویژۀ امریکا و بریتانیا آموزش دیده بودند، در حال پیوستن به گروه داعش می باشند. گفتنی است که قوماندان اسبق این قطعه محمود نورزی نام داشته که از چهره های نزدیک به اشرف غنی و حمد الله محب بود که هم اکنون در عشرتگاه امریکا زنده گی دارد. 

قبلا نیز کارمندان اداره ۰۴۱ امنیت ملی از سوی گروه طالبان به  گونه های مرموز و مختلف در شهر کابل کشته شده بودند در حالی که رهبران اداره ذکر شده نیز در کوچه های لندن عکس های سلفی میگیرند.

ازین قرار، گروه طالبان با نبرد های سنگینی رو به رو می شوند. 

برخورد گروه طالبان منتظر جنگ شدید همراه با گروه داعش باشند.