-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۱, سه‌شنبه

بازنگری سقوط پنجشیر/ پارۀ سوم


راه دراز جبهه مقاومت ملی درمبارزه با خائنان داخلی

اکثرمولوی های ارتباطی طالبان بنا به دستور دوایرآی آس آی درکابل، برضد صالح ریگستانی فرمانده کل جبهه مقاومت زهر پراکنی را از مدت ها پیش شروع کرده بود که درآستانۀ کودتای مولوی ها در داخل پنجشیر به نفع طالبان، به اوج خود رسیده بود. 

از گل حیدر تا رئیس داوود، از والی تا انجنیرواصل و صمدخاواکی، با آن ها هم داستان بودند؛ ازین رو، پول های جبهه را غارت کرده و یکه یکه خود را به امارت تسلیم کردند. 

این افراد اکنون چپ و راست برای توجیه عمل خائنانه یی که مرتکب شده اند، چنگ به ریسمان توهم و دروغ می اندازند تا خبط تاریخی خود را توجیه کنند. 

مولوی امین الحق با گرفتن جیرۀ نقدی از شبکه حقانی به پنجشیر فرستاده شد تا اثرات ناگوار کشف گورهای دسته جمعی، شکنجه و آدم ربایی طالبان در پنجشیر را از ذهن مردم بروبد. 

شماری از علمای مفتری کابل‌ نشین پنجشیری ازجمله مولوی رحیم الله عزیزی و مولوی امین الحق وظیفه گرفته بودند که که برضد ریگستانی تبلیغات کذب راه بیاندازند. آن ها به مردم می گفتند که ریگستانی تسلیم می شود؛ حتی مولوی امین الحق با گرفتن نام مقاومتی ها حالت ریشخند به خود می گیرد. 

امین الحق تا آخرین لحظات که جنگ پنجشیر شروع می شد، لحظه به لحظه با حقانی ها درارتباط بود. همزمان با فعال شدن کودتا چیان، او به مردم دره فریاد برآورد که بیرق بالا کنید. وی این کار را درموافقه با ملک خان قوماندان ملیشه های دره انجام داد. جنرال مرزا دره، به خاطر دشمنی با امرالله صالح، به قطعات پاکستان تسلیم شد.