-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۷, دوشنبه

قهقهۀ نیمه شبِ ابلیس درآخرین جلسۀ پنجشیر


 آخرین ساعت گفت وگوی علماء قبل از سقوط پنجشیر درمحضر احمد مسعود

شرح نگاره: مولوی امین الحق از آخرین جلسۀ پنجشیرعکس سلفی گرفته است.



سقوط ناگهانی کابل در 15 آگست 2021 جبهه مقاومت ملی را ازنظرانسجام نظامی و سیاسی به هدف مقابلۀ همه جانبه با وضع اضطراری درتیر رس تهدید و تردید قرار داد.

گذشته از مشکلات جدی در هم آهنگی درسوق وادارۀ جنگ، رخنه و پویایی های مرموز حلقات مختلف بر حجم تهدید و امکان گرفتن یک تصمیم اشتباه شدیداً افزوده بود.  ناگه خبر آمد که یک تشکیل صد نفری علماء فعال شده است تا اول با شبکه حقانی گفت وگو کند. 

سر پرست هیأت، مولوی امین الحق  دشت ریوتی بود که تشکیلات آن از قبل سازماندهی شده، با اهداف از قبل تعریف شده، با فیصله یی از قبل انجام شده را آرایش داده بود.

منابع جبهه مقاومت ملی پس از همکاری علماء با شبکه حقانی و سقوط پنجشیر در تماس با گزارشنامه افغانستان بیان کرده اند که رهبری جبهه از تشکیل مرموز هیأت علماء و تا به این حد با هم گروه خورده اطلاع قبلی نداشت و زمانی به این امر وقوف حاصل شد که یک صد تن از علماء ناگهان به صحنه ظاهر شده و دور احمد مسعود حلقه زدند که ما آماده شده ایم برویم نزد طالبان تا از جنگ جلوگیری کنیم «تا امت اسلام صدمه نبیند وقس علیهذا». 

امین الحق خطاب به احمد مسعود می گوید که وضع حاد است وعاجل تصمیم گرفته ایم جنگی نشود و...

احمد مسعود در وضعیتی حساس و نا شفاف، متوجه شد که در برابر عمل تقریباً انجام شدۀ علماء قرار گرفته اند که درغیاب رهبری جبهه، همه چیز را اول بین خود فیصله داده اند اما ایقان نداشت که این گروه، احتمالاً با شبکه حقانی نیز هم آهنگی هایی را به وجود آورده بود.

شماری از اعضای هیأت به شمول احمد مسعود از امین الحق سوال کردند که چه ضمانتی درین باره موجود داست؟

امین الحق گفت: ضمانت نیست، اعتماد است!

 مشارالیه افزود: حاجی صاحب خلیل حقانی ازما و نظرما استقبال کرد و بزرگان طالب به طوری دربرابر ما پیش آمد کردند که ما فاتح بوده باشیم و آن ها به درگاه ما آمده باشند! شخص حاجی صاحب خلیل حقانی با الفاظ معقول و نرم به ما گفت که پدرش جلال الدین حقانی یک زمانی از موسسان شورای نظار بود؛ ما بازمانده های او هستیم. خاطر تان جمع باشد که حکومت سابقه ما به همو شکلی که درسال 1375 آمد؛ دیگرهیچ وقت به همان شکل نمی آید. ما آغوش صلح و محبت باز کردیم...

مولوی امین الحق سپس درمحضر احمد مسعود و مجمع مولوی های خود تنظیم شده چنین گفت:

ما هم به حاجی صاحب حقانی گفتیم که به فرض اگر کسانی از جنگ طلبان درجبهه پنجشیر به طرف شما فیر می کنند، صبرو بزرگی پیشه کنید... پدر مردم هستین تحمل کنین. ارتباطات جهادی بین ما وجود دارد، فاصله هایی را که درین سال ها دشمنان بین ما خلق کرده، با فیرچند نفری که فیر می کند، ختم نمی شود...وووو

این بود اعلام پدرخوانده گی امین الحق به شبکه حقانی.

اصل جریان چه بود؟

صورت کلی ارزیابی منابع نظامی و سیاسی جبهۀ مقاومت ملی از وقایع اتفاقیه طوری که به گزارشنامه افغانستان ارجاع شده، چنین است:

از صبح فردای واگذاری برنامه ریزی شدۀ کابل به شبکه حقانی، توجه محافل داخلی و خارجی به سوی پنجشیر بود. احمد مسعود درجلسات اولیه اعلام کرد که طالبان برنامۀ یورش به پنجشیر را روی دست دارند. 

وی به هیأت علماء که قبلاً و خود سر تشکیل شده بود اشاره کرد که با طالبان صحبت می کنند تا از حمله برپنجشیر دست بردارند.

  این هیأت، تقریباً در شرایط خاص تحمیلی، به شکل مرموز تشکیل شده و به احمد مسعود فشار می آورد که ما علما پنجشیر هستیم و باید برویم تا با طالبان مذاکره کنیم. این دسته، با وجودی که درسخنان پشت پرده و روی صحنه، از طالبان فقط آتش بس گدایی می کرد، دریک مرحله احمد مسعود را مجبور کردند با مأموریت شان سازگاری نشان دهد.

اجتماع هیأت و اهداف مورد نظرشان از قبل دستکاری شده بود. اکنون روشن شده است که دراصل سعی برآن بود که با مطرح کردن آتش بس از طریق التماس و برادری، تصویر ابهت، صلابت و اقتدار جبهه پنجشیر درعرصه جنگ و تصمیم گیری های سیاسی پیش از پیش درذهن دوست و دشمن مخدوش گردد.

همین اصرار پیوستۀ این مولوی های سیاست نه فهم که از ماهیت سیاست پاکستان و گروه نیابتی اش به درستی آگاهی نداشتند؛ و از موضع ضعف و لفاظی، عزم گروه حقانی بر حمله حتمی بر پنجشیر را جزم کرد. 

طالبان زیرنام مذاکره، از طریق عناصر داخلی درپنجشیر بازی پرخطر بُرد و باخت را پیش می بردند. برنامه، اغفال جبهه و نوسان بین مذاکره و جنگ بود. با ورود هیأت مولوی های پنجشیر به درگاه خلیل حقانی، هیبت و تصویر برتری که از ناحیه پنجشیر درذهن آن ها وجود داشت، ضرب صفر شده بود.

به همین سبب به گواهی اظهارات رئیس هیأت – مولوی امین الحق – اعضای امارت اسلامی دررأس شان خلیل حقانی با دیدن هیأت نماینده گان علماء پنجشیر، با احترام از جا برخاسته و با آنان بغل کشی کردند. 

هیأت خود خوانده که شبکه حقانی را پدر خویش خظاب کرده بود، به ساعت یازده شب یک شنبه شب 14 سنبله ( 5 سپتامبر 2021) به دیدار احمد مسعود آمدند و مژده دادند که طالبان از ساعت دوازده امشب، آتش بس را اعلان می کنند. فی المجلس، نیروهای جبهه مقاومت از خط «دربند» - ورودی پنجشیر – پیوسته درمخابره صدا می کردند که هزاران تن نیروهای تک تیر انداز لایزری طالبان، سواربر رینجرها و تانک های هاموی در  چند صد متری قرارگاه های مان نزدیک شده اند... ما چه کار کنیم؟

این درحالی بود که اعضای مجلس علماء گپ و سخن را گرم ساخته و پیوسته از مزیت آتش بسی که ساعتی بعد از سوی شبکه حقانی رسماً اعلام می شد؛ حرف و حدیث می ساختند. به سختی اصرار داشتند که به نیروهای خط اول جنگ زودهنگام اجازۀ شلیک تفنگ و انداخت ثقیله صورت نگیرد.

احمد مسعود ساکت مانده بود که با این جمع ده ها نفری علماء اسلامی چی بگوید. مولوی امین الحق، مولوی مسیح الله و مولوی سبحان و چند تای دیگربه سختی اصرار داشتند که از واکنش نظامی جلوگیری شود « تا ما آغازگرجنگ نباشیم!»

مجلس علماء گرم بود که ساعت دوازده بجه شب را نشان داد و فوری درمخابره صدا شد که دشمن، به جای آتش بس، با تمام نیروهای شان به پنجشیر حمله ور شده اند. موج فشار جنگی بسیار بالا بود و مجلس بی آن که حالت جنگی به خود بگیرد، متلاشی شد و علماء هریک شان احمد مسعود را ترک کرده و درمناطق شان به انتظار لشکرهای حشری شبکه حقانی نشستند. نیروهای مقاومت از مواضع اولیه به سوی عقبه های مرتفع خود را پس کشیدند و هیچ یکی از نیروها به اسارت طالبان درنیامد.

مولوی امین الحق که طرح و نقشۀ شبکه حقانی را با استفاده از نام علماء موفقانه تطبیق کرده بود، صبح دوشنبه 15 سنبله خودش را به کابل رسانید و به درگاه خلیل حقانی حاضر آمد. تمام پاداشی که دریافت کرد یک موتر لندکروزر و لقب رئیس شورای علماء پنجشیر بود که فقط به دربار شبکه حقانی جوابده است.