-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۷, یکشنبه

کشمکش حمید خراسانی بر سر جیفه

 گزارش تازه واصل شده که یکی از علل انزوا و برکناری 48 ساعته حمید خراسانی، کشاکش وی با رئیس امنیت ملی پنجشیر برسر 8 صد هزار پول اپراتیفی بود که سهم خراسانی برایش داده نه شده بود. شبکه حقانی اینک پول جداگانه در اختیارش گذاشته است.