-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه

داعش سریعاً چاق شده روان است

 از فحوای خبرها برآورد می شود که بازار داعش سازی درحال گرم شدن است. افراطیون طالب که از وضعیت ناراض اند و دست شان به کشتن می خارد، وحرص بهشت رفتن دیوانۀ شان کرده، می روند به صف داعش. ده ها هزار افسر و سرباز اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی که با خطر گرسنه گی و مرگ از سوی طالبان مواجه اند؛ پناه گاه می پالند و دربرابر اولین دعوت گروه داعش و وعده پرداخت حقوق ماهوار از 300 تا 500 دالر فوری لبیک می گویند.

توفان سیاه دیگری در راه است.