-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۲, چهارشنبه

نخستین ضربه سخت قندهاری ها بر حقانی ها

قاری حمیدالله اهل ولایت خوست، چهرۀ ارشد شبکۀ حقانی، فرمانده قول اردوی کابل و همچنان فرمانده قطعه بدری، از سوی فرکسیون قندهاری ها کشته شد. هدف از حمله بر چهارصد بستر، به طوراخص، کشتن قاری حمیدالله بود.
شاهدان صحنه گفته اند که پنج فرد عملیاتی مسلح درلباس پرسونل پزشکی شفاخانه، به اتاقی هجوم آوردند که محل بودوباش قاری حمیدالله بود.

 شاخۀ قندهاری گروه طالبان تجدید قوا کرده است و با کشتن قاری حمید، نخستین ضربت خود را بر شبکه حقانی وارد آورد.

 هیچ کسی مسوولیت نگرفت. طالب برای لاپوشانی جریان درونی طالبان، نام داعش را به عنوان مسبب حمله بر زبان آورد.
امکان استمرار حملات این چنینی زیاد است و  ضد حملۀ حقانی ها نیز خشن تر خواهد بود.