-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۳, چهارشنبه

شهاب المهاجر رئیس داعش چی کسی است؟


در اعلامیه امنیت ملی افغانستان پیرامون دستگیری 4 تن از عوامل انهدام پایه های انتقال برق به کابل می گوید:

این افراد به دستور ثناالله مشهور به شهاب المهاجر رهبر شاخه‌ خراسان داعش، در صدد بودند تا با تخریب پایه‌های برق، روند خدمات رسانی به شفاخانه‌ها (بیمارستان ها)، فعالیت مراکز صنعتی و تاسیسات استراتژیک و روند زندگی روزمره را در پایتخت و دیگر ولایت‌ها" مختل کند.

گزارشنامه افغانستان به تاریخ 13 سنبله 1399 رهبرشاخه داعش را معرفی کرده بود؛ اما امنیت ملی به جای توجه به این خبر مهم، پروپاگند ها را علیه گزارشنامه افغانستان چاق می کرد:

به گزارش یک سال پیش توجه کنید:

 شهاب المهاجر رهبر شاخه خراسان داعش کیست؟

انجنیر ثناءالله فارغ التحصیل پلتخنیک کابل و مربوط به یک خانواده سرمایه دار شمالی  است که پدرش از افراد گلبدین حکمتیار بود  ولی  خودش و صدها جوان دیگر  در شمال کابل  از تربیت شده های ملاتاج محمد میباشند.

سال ها قبل ملاتاج محمد  با پول های عربستان سعودی حلقات فکری سلفی ها را در شمال کابل ایجاد کرد تا جوانان و نوجوانان  جذب این حلقات شوند که ثناءالله نیز  یکی از جذبی های حلقه سلفیت بود.

بعدها به وساطت ملاتاج محمد  دختر  انجنیر شاکر(از فرماندهان اسبق حزب اسلامی ) که از سلفی های مشهور در شکردره است را نیز به عقد خود  گرفت تا رابطه های شان مستحکم تر  گردد.

گفته میشود که در این گروه  جوانان زیاد در ولایات شمالی، شمال شرقی، مشرقی و حتی بامیان  جذب شده که سر دسته همه شان از نظر فکری   ملاتاج محمد است و ثناءالله ( شهاب المهاجر ) فرمانده جنگی شان  است.

گفته میشود که در این گروه  جوانان زیاد در ولایات شمالی، شمالشرقی، مشرقی و حتی بامیان  جذب شده که سر دسته همه شان از نظر فکری   ملاتاج محمد است و ثناءالله ( شهاب المهاجر ) فرمانده جنگی شان  است.