-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۰, پنجشنبه

امکان دستگیری گلبدین حکمتیار از سوی شبکه حقانی


مولوی حسن رئیس الوزراء طالبان بعد از انتشار فیلم بد رفتاری زننده شماری از نفرات طالبان با الله گل مجاهد، دستور تحقیق داده است. درین بارۀ، دو برش کوچک تصویر- صدا هفتۀ گذشته درفاصلۀ سه روز درشبکۀ اجتماعی به نمایش آمد.

یافته های گزارشنامه افغانستان درکابل نشان می دهد که افراد بدرفتار و موهن دربرابر الله گل مجاهد عضو ولسی جرگه سابق وازاعضای به نام حزب اسلامی، افراد حکمتیار بوده اند که ظاهراً با طالبان از قبل یک جا شده اند. 

الله گل مجاهد عضو سابقه دار حزب اسلامی بود؛ در دورۀ کرزی و غنی اعلام استقلالیت می کرد؛ اما سپس به طالبان بیعت داده بود. گفته می شود چندی پیش حکمتیار به  الله گل مجاهد پیام داد که بیاید در جوار قصرما در دارالامان زندگی کنید که یکجا باشیم؛ ولی الله گل این  خواهش  حکمتیار را رد کرده بود. بخشایش درشأن حکمتیار نیست و برای انتقام گیری هرچه از دستش پوره باشد، علیه متمردان حزبی و غیر حزبی خویش به کار می گیرد. افراد اهانت گرعلیه الله گل مجاهد، کار نفرات حکمتیار بوده است که درترکیب طالبان حضور دارند.

 پس از شکستن سنگ آرامگاه شادروان احمد شاه مسعود، این سخت ترین ضربه به آبرو واعتبار شبکۀ حقانی بود. پوشش سنگی ضریح آرامگاه نیز از سوی نفرات وابسته به حکمتیار شکسته شده و دو نفر درین رابطه در توقیف طالبان قرار دارند. آن ها افراد دیگری را قلمداد کرده اند که پیاپی دستگیر شده اند.

حکمتیار درخطبه نماز جمعه در سه هفته پیش طالبان را مهم کرد که افراد او را دستگیر و ترورمی کنند. حقانی ها نسبت به استفاده جویی حکمتیار از مخالفانش تحت پوشش طالبان مشکوک شده اند و ازهمین رو، کمیسیون رسیده گی تشکیل داده اند که به زودی رد پای نفرات حکمتیار را مشخص می کند. حکمتیار چند بار داوطلبانه به شبکه حقانی ابراز وفاداری کرده؛ اما رهبران طالب هیچ علاقه یی به او ندارند. حتی سال ها پیش، ملاهیبت الله به طالبان توصیه کرده بود که هیچ گاه حکمتیار را در کنار خود جا ندهند.

حقانی ها درگوشمالی دادن حکمتیار دست باز ندارند. هردو، فرمان از آی اس آی می گیرند و شبکه حقانی بعید است بدون سازگاری آی اس آی دست به اقدام علیه حکمتیار بزنند. اما هرگاه کاربه جای حساسی کشیده شده باشد، ما باید منتظر اقدام رسمی شبکه حقانی برضد حکمتیار باشیم.