-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۸, جمعه

ملاهای پنجشیر ترسیده اند

 ملا های خود فروش پنجشیر که همکار شبکه حقانی اند، از پیشقراولی برای دشمن به هدف تسخیر زادگاه خود شان بسیار هراسان شده اند. ملا گل محمد دره یی جاسوس شبکه حقانی سابق با سپاه ایران کار می کرد، اکنون دربست درخدمت شبکه حقانی است. ولسوال سهراب دره یی نیز مزدور حقانی هاست و اجنت های خود را در بازار لیلامی فروشی کابل ملاقات می کند.