-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۴, پنجشنبه

حمید خراسانی به داعش پیوسته است


احتمال بازداشت یا فرار حمید خراسانی وجود دارد.

 حمید خراسانی به نام مستعار ناصر بدری درروزهای اول پیروزی طالبان، به امارت بیعت کرد و به شدت عمل و قساوت کاری در پنجشیر معروف شد. گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که وی از سوی کمیته تصفیه طالبان تحت نام فرد نا اهل از وظیفه اش به حیث آمرامنیت قوماندانی پنجشیر سبکدوش شده است. 

حملات نیروهای مقاومت دراثر اقدامات تحریک آمیز خراسانی افزایش یافته و مردم محل نیز از بدرفتاری وی شاکی بودند.

 حمید خراسانی مظنون به ارتباط با داعش است. وی در زندان، با ملاظاهر داعی محشور بود و از نظر گرایشات فکری از سوی داعی به داعش دعوت شده بود. حمید خراسانی بعد از عزل وظیفه امکان دارد رسما به داعش ملحق شود. 

گزارش دیگری مشعراست که بعد از نشرخبر جاسوسی حشمت شمال به شبکه حقانی، فرکسیون قندهاری ها دوسیه حمید خراسانی و حشمت شمال و چند شخص دیگری را تکمیل کرده و نشان داده اند که این افراد با انجنیر ثناء الله ( شهاب المهاجر) رهبرداعش درارتباط بوده اند.