-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۰, پنجشنبه

اشغال پاکستان عمرش سخت کوتاه است

 توفان جنگ چریکی، از پنجشیر تا کابل، از اندراب تا آمو، از هرات تا به غزنی، در راه است.