-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

بهترین موضع گیری جبهه مقاومت ملی

 علی میثم نظری سخنگوی امور بین المللی جبهه مقاومت ملی در برگه تویترش چنین نگاشته است:

 غنی و کرزی هر دو کسانی اند که باید در قبال شکست های دو دهه گذشته پاسخگو باشند. آن ها یک فرصت طلایی را در افغانستان از دست دادند که درهیچ کشور دیگری تا به حال اتفاق نیفتاده است. هیچ کسی حق ندارد آن
ها را به خاطر خیانت، فریب و فسادشان معاف کند.