-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۶, شنبه

بن بست درجنگ پنجشیر و اندراب ها

 گزارش است که طالبان سفربری جنگی از همه ای ولایات را به سوی پنجشیر و اندراب ادامه داده اند. آن ها اطلاع یافته اند که هسته های مقاومت در پنجشیر شب و روز استحکامات خود را استوار تر ساخته و گروپ های پویا اینک به سوی کابل به حرکت در آمده اند. طالب، به نام داعش دست به مقابله می زند. امتیاز طالب فعلا این است که سرمای زمستان، خطر را برای شان محدود نگهداشته است.