-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۵, سه‌شنبه

بدخشان درچنگال مافیای مواد مخدر طالبان افتاده است

 مولوی نجیب راغی بیست سال والی طالبان برای ولایت بدخشان  بود. چرا برکنار شد؟

 امان الدین  قوماندان قوی و تاجیک طالبان در بدخشان  یک باره از تشکیلات جدید طالبان کنار زده شد. والی فعلی طالبان شخصی به اسم عبدالغنی از ولسوالی درایم بدخشان ازطالبان سابقه دار است.

 این شخص یکی از کله گنده های مافیای بدخشان است. از سال بدین طرف ترانزیت قاچاق مواد مخدر به حوزۀ آسیای میانه را به دوش دارد. شریک رهبران درجه اول طالبان – بخش های اعظم کشت زارهای خشخاش در هلمند وقندهار مربوط رهبران ارشد طالبان است.

پروسس حاصلات مزارع هلمند وقندهار زیر نظر والی طالب عبدالغنی نام  اکنون در کارخانه بدخشان پروسس می شود. ارسال محموله های آماده درین کارگاه، به آسیای میانه در دو ماه اخیر به اوج رسیده است.

یعنی  فعلا رهبری ولایت بدخشان در دست یک مافیا افتیده است. مافیای افراطیت + هیروئین + اسلحه – از مسیراصلی از مناطق بدخشان هفته وار صدها کیلو به آن سوی مرز رد می شود. امریکایی ها ناظر صحنه اند و ازین پروسه به نحو دیگری خوشبین اند.

کارخانه های زنجیره ای کوچک پروسس و تولید مواد مخدر تنها درولایت بغلان به پنجاه واحد می رسد و درتخار، بیش از پنجاه کارخانه به کار افتاده. کارخانه ها از غرب افغانستان به طرف شمال درحال انتقال اند. 

هدف چیست؟ اکنون برای طالب، دشمن خارجی تنها یکی است: تاجیکستان. عملیات درکابل متوجه تاجیکستان است. ازطریق جنگ ابزار، پرورش مافیا، حمل ونقل محموله ها به سوی روسیه و اروپا. اما دراصل، فلج سازی نسل جوان تاجیکستان است. در 20 سال اخیر این پروژه به وسیله عبدالروف ابراهیمی سابق رئیس پارلمان و برادرانش درکندز رهبری شده است. شبکه های پراکنده این مافیا تا پنجشیر وسعت دارد.