-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۷, یکشنبه

حمید خراسانی/ زخم خونین در روابط فرکسیون ها قندهاری ها و شبکه حقانی

 برنامه هشتم کانال جمهوری پنجم به بررسی یک خائن نیابتی به نام حمید  خراسانی اختصاص دارد.

شبکه قندهاری ها دوسیه گروپ حمیدخراسانی و حشمت شمال و چندین شخص دیگر را بررسی و او را از آمریت امنیت پنجشیر کنار زد.



مردم محل شاکی بودند و یک مفرزه چریک ها درپنجشیر آماده می شدند که او را کمین بزنند. اما دراثر کمین مقاومتی ها یک فرمانده بدخشانی طالب در منطقه شصت پنجشیر کشته شد. 

 حمید خراسانی مظنون به ارتباط با داعش است. وی در زندان، با ملاظاهر داعی محشور بود و از نظر گرایشات فکری از سوی داعی به داعش دعوت شده بود.

درنخستین واکنش حمید خراسانی با اعلام خبر استعفایش رازی را نا فهمیده فاش کرد که کمتر کسی متوجه شده بود.

او به جای ملاهیبت الله، به سراج الدین حقانی تجدید بیعت کرد: 

لقب بخشی علنی خراسانی به سراج الدین حقانی فرد تحت تعقیب امریکا؛ یک نکته را آشکار می کند که کسی به نام ملاهیبت الله نزد حقانی ها نام و نشانی ندارد. یعنی مرجعی که خراسانی را به 48 ساعت از وظیفه سبکدوش کرده بود؛ از وفاداران ملاهیبت الله بود؛ نه شبکه حقانی.

خراسانی ( ناصربدری) به تاریخ 29 آگست به ملاهیبت الله بیعت کرد. طالب در 15 آگست آمد. ظرف 14 روز شبکه حقانی برای وی تعیین تکلیف نکرده بود. وقتی جبهه مقاومت علیه طالبان ایستاد، به خراسانی گفته شد که دم چشم کمره، رسماً بیعت کن. به این ترتیب، راه برگشت احتمالی را به رویش بست. با چند مزدور دریک اتاق بیعت کرد و آماده شد که درهجوم به پنجشیر مثل یک پیشمرگ نیابتی حرکت کند.

امروز به غیراز آی اس آی هیچ کسی به درستی نمی داند که امیرالمومنین طالبان درعمل چی کسی است؛ هیبت الله ناپدیدار-  یا سراج الدین حقانی – سه و نیم ماه پسین این ذهنیت را قوی کرد که نام هیبت الله صرفا یک کود اپراتیفی آی اس آی است. 


اما خطای قصدی یا غیر عمدی خراسانی در نظام طالبی بدون مجازات نمی ماند. فقط منتظر باشید.

حالا نام امیرالمومنین را به خلیفه صاحب داده است. به راستی، امیرالمومنین طالبان کی است؛ هیبت الله غایب و معدوم یا سراج الدین حقانی یا نام هیبت الله صرفا یک کود اپراتیفی آی اس آی است. 

خطای قصدی یا غیر عمدی خراسانی در نظام طالبی چه مجازاتی خواهد داشت؟ فقط منتظر باشید.

مستندات در شبکه یوتیوب زیاد است. 

مورد اول: خراسانی درقطعه واکنش سریع چند سال علیه طالبان جنگید.

زخم خونین بین شبکه حقانی و فراکسیون قندهاری ها – فیلم های زیادی است که خراسانی طالبان را زن ودختر گفته دشنام داده است.  

مورد دوم:

خراسانی با این شماره از روز های اول ورود طالبان؛ با شبکه های داعش در ارتباط بود: 0790946908

مورد سوم:

۰۷۰۶۵۳۲۶۶۲ شماره ارتباطی قبلی اش با داعش بود.

به تاریخ 6 می 2021 --  16 ثور 1400

از همین شماره ۰۷۰۶۵۳۲۶۶۲

جنگ علیه کوچی ها را قومانده می داد. 

علی رغم این، شبکه حقانی، فیصله کمیسیون تصفیه افراد نا اهل طالبان را زیرپا کرد و او را دو باره نصب کرد. پس جای تعجب نبود که خراسانی، قبله عوض کرد و به جای امیرالمومنین، به خلیفه صاحب اقتداء کرد.

گزارش دیگری مشعراست که بعد از نشرخبر گزارشنامه افغانستان در باره جاسوسی حشمت شمال به شبکه حقانی، فرکسیون قندهاری ها دوسیه حمید خراسانی و حشمت شمال و چند شخص دیگری را تکمیل کرده و نشانه ها حاکی اند که این افراد با انجنیر ثناء الله ( شهاب المهاجر) رهبرداعش درارتباط بوده اند. 

رابطه حشمت شمال وخراسانی با کمیته داعش درشکردره به رهبری شهاب المهاجر قایم است.

امرالله صالح در تویتر نوشته که ثناءالله یا شهاب المهاجر از شکردره است و خانواده او  هم در پاکستان.

اما چنین نیست. 

اولین خبر موثق دو سال قبل در مورد ثناءالله در گزارش نامه افغانستان نشر شد که در آرشیو این خبرنامه است. درآن زمان، دارو دسته اشرف غنی مست دزدی و غداری بودند و کسی به این گزارش ها توجه نمی کرد. 

برخلاف اطلاع امرالله صالح، ثناءالله یا شهاب المهاجر فرزند جبار خان از ولسوالی سرای خواجه است و پدر و مادر و خانمش هم اکنون هم در کابل زنده گی دارند نه درپاکستان.

از نظر تباری  پشتون و از تیره خروتی است و پدرش از مجاهدین مشهور حزب اسلامی در شمال کابل بوده.

شخصی به نام سیف الرحمن حبیبی از چریک های شهاب المهاجردر شکردره است که تا چهار ماه قبل منتظم مجالس حکمتیار در اقامت گاه او دردارالامان بود. 

کارت اسلحه ثناءالله از معاونیت اول ریاست جمهوری صادر شده و تاریخ آن نیز درج است، امرالله صالح درین باره هیچ پاسخ نداده است.

هنوز هم دو شاخه چریکی شان به سرکرده گی نورآغا محمود از قره باغ و حاجی اسلامیار از شکردره  در کابل فعال استند. مهم این است که همه اعضای داعش در شمالی  سابقه عضویت حزب اسلامی حکمتیار را دارند.

 حمید خراسانی مظنون به ارتباط با داعش است.

 وی در زندان، با ملاظاهر داعی محشور بود و از نظر گرایشات فکری از سوی داعی به داعش دعوت شده بود.

از تانک تیل توکل مشهور به احمدیار حق گیری می کرد. امرالله با وی درافتاد. او را به زندان انداخت سپس یک دوره او را درپنجشیر اکمال می کرد تا یک جزیرۀ ریزرفی برای اشرف درآن جا داشته باشد.

اما سرعت تحولات، این معادله را برهم زد و خراسانی به سرعت به رادیکالیزم افسار گسیخته روی آورد. 


یک دوره از استاد عطا خرجی می گرفت. درهمین زمان یک دختر از سویدن به کابل آمد. چون فیلم های افراد مسلح و رژه او را درشبکه اجتماعی دیده و خود را پیوسته رهبر نهضت اسلامی معرفی می کرد. دخترظاهرا به مصاحبه نزدش آمد. در دفتر 315 همان شب بروی تجاوز کرد وصبح ملا آورد و او را نکاح کرد. پدرش او را طرد کرد و دو زن اولی اش را نزد خود نگهداشت. دختر سه ماه در 315 بود و بعد به سویدن رفت. همه تاواخی ها خبر دارند. 

زن فعلا به سویدن برگشته

روش شبکه حقانی، اذیت و تحقیر پنجشیری ها و خراسانی وسیله دم دست شان است.

از ترس شب ها درجا های نا معلوم می خوابد.

طالبان برنامه هجوم به قرارگاه های مقاومت دارند.