-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۱, سه‌شنبه

قطعات نظامی مقاومت: آمادۀ حمله برمواضع طالبان هستیم


از جبهات جنگ درحوزۀ پنجشیر واندراب خبر می رسد که پیکارجویان مقاومت از فرماندهی کل تقاضا کرده اند که باید حرکت نظامی در بخشی از قلمرو خوست بغلان و اندراب به شمول پنجشیر به راه انداخته شود. 

طرح این قوت های نظامی آن است که گروپ های حملات سیار و نا مستقر درتشکیل 40 تا پنجاه نفر درساحات قبلاً گزینه شده دست به حملات بزنند. شگرد های جنگ چریکی، استفاده از ماین های چسبکی و استعمال C4 در دستور کار است اما فرماندهی جبهه مقاومت تا کنون درین باره تصمیم اتخاذ نکرده است. اولین هدف رزمنده گان، از بین بردن ولسوال طالبان به نام حق نواز در فرغانبل خوست است. 

قرار است گروپ های مقاومت وارد درۀ فرغانبل ولسوالی خوست بغلان شوند. مسیرتدارکاتی خوست بسیاردشوار است و طالبان توان اکمالات را از دست میدهند و تصرف خوست راه را به تسخیر خوش دره و چرخ فلک باز می کند.