-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۳, یکشنبه

اطلاعیه خدمت دوستان و منتقدان

 بعد از اشغال افغانستان از سوی لشکرنیابتی شبکه حقانی، ضرورت مقابلۀ فراگیر با اشغالگران، تروریست ها، ضدمدنیت ها و آدم کشان حرفه ای ساخت آی اس آی، جنبۀ فوری و سرنوشت ساز به خود گرفته است. 

من درمشوره با جمعی از فرزانه گان و آگاهان تصمیم گرفتم که یک شبکه اطلاع رسانی درکانال یوتیوب افتتاح کنم.