-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۳۰, یکشنبه

مقتدی های سحر خیز السلام وعلیکم !

مولوی حسنک رحمه الله

قهرمان سازی رابند کنید و چند گپ ملایی را بشنویید . 

خدا ازین ملت وقتی گرفته بود که متفکرجهانی او اشرف غنی، حقوق دانش استاد جلال واستانکزی ، اقتصاد دانش سید مسعود آغا وملابدری آخند ، سیاست مدارش ملا عبدالله ،ملا هیبت الله ، ملاحسن ، ملانعیم ، ملاکرزی ، محب آخند وداملا فضلی ، تیکه دار قومش عطا ، دوستم ، خلیلی ومحقق استخبارات چی اش امرالله ونبیل و ادیبش یون وپدرام وکیل اش لالی و الله گل مجاهد تحلیلگرش سعیدی واوریا وقوماندان و وزیرش ده ها عراده سرگین و پشقل بود .

#ناسزا و دشنام دادن درهیچ آیینی درست نیست هرچند دشنام به آزادیِ استرس ومدیریتِ درد کمک می کند . 

سخنان استاد جلال را بعد ازنماز صبح شنیدم ، استادجلال که هر ازگاهی به وَرَم دادن رگ گردن زبانزد می شود حرف های که گفت هیچ کدام آن دروغ نیست اما چگونگی بیان آن نادرست است . درین شک نیست که تعصب وجود دارد ، بد امنی وجود دارد ، افهام وتفهیم در ادارات دولتی مشکل شده است، مردم دنبال راه فرار اند ملت همه در فقر و گرسنه گی غوطه می خورند و حکومت بر اساس اندیشه های برتری طلبانه ی قومی به برادران حمارتی تسلیم داده شده است اما نحوه ی بیان آن به مزاج اینجانب اصابت نکرد 😄 و مجبور شدم این یاد داشت را سیه کنم .

دربیست سال اخیر با انسان های زیادی ازاقوام مختلف  آشنا شدم که اکثریت شان رابه جان برابر دوست می دارم برای اینکه می دانم آنها مثل من وهزار ها انسان دردمند دیگر وطن شان را دوست می دارند شاید آنها هم به این باور رسیده باشند که وطندار خوب هم بوده نمی توانیم ملت شدن خو راه دراز است .روی همرفته مطرح کردن مسائل قومی ازطریق رسانه های جمعی با ادبیات وترمنولوژی نجیب بروت مشکل وطن راحل نمی کند باید کار فکری و تربیتی صورت بگیرد ؛ تا دیگر هیچ پشتونی به خاطر دوربودن ازتعلیم وتربیت آماده نباشد به استشاره ی  استخبارات منطقه برادر هم وطن اش را سلاخی کند و هیچ پشتونی درخط زرد وگه پُر غنی دست وپا نزند و هیچ تاجیک اوزبیک و هزاره یی در دام ریا نیرنگ فریب وحرامزاده گی قوماندان ها ورهبرچه های فرومایه فرو نغلطد . 

تمام مدعیان بزرگی به اندازه ی اشرف غنی دربیچاره گی ومستاصل ساختن مردم هردم شهید شریک اند و غنی قافله سالار این سیه روزیست گاهی دلم می شود که با پیروی از استاد جلال واستاد نجیب بروت دهان و زبانش را مورد عنایت قرار بدهم اما فکر می کنم این کار چه دردی را دوا می کند  . حالا که آب از سر گذشته است توصل به دشنام دادن راه حل نیست مردم افغانستان سزاوار همین بلایی آسمانی بودند و خداوند برای شان نازل کرد توصیه می کنم روزهای جمعه بیایید به جماعت تاهدایت تان کنم به شایعه ها باورنکنید هیچ روزنه یی برای بهبود وضعیت وجود ندارد ت ا لب آدم شدنی واین وطن وطن شدنی نیست تا معجزه یی ازجانب خدا به کار نیفتد برای فعلن دست ازیخن خدا برندارید. والسلام علی من التبع الهدی