-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۱۲, چهارشنبه

اشتباه اطلاعاتی جبهه مقاومت ملی دربرابرمولوی ها

 

بررسی انتقادی کاروفعالیت جبهه مقاومت ملی در داخل پنجشیر باید تدوین شود. ورنه، درجنگ هایی که درپیش است، ممکن است از یک سوراخ چند بار دیگر گزیده شوند.

ظرف 20 سال، آی اس آی 80 درصد مولوی های پنجشیر را مانند دانه های تسبیح به یک نخ کشیده بود. چرا مولوی ها به قیمت لگدمال شدن زادگاه و مردم شان به این خیانت تن دادند؟ علت آن بر می گردد به خیانت های فهیم، عبدالله، قانونی و همه ای کسانی که درحکومت محلی پنجشیر چند نوبت حکومت کردند و کارشان به جز، غداری، بی عدالتی وهمدستی با دشمن چیز دیگری نبود.

مولوی مسیح الله از متحدان شبکه حقانی درپنجشیر به مردم جداً توصیه می کند که علیه امارت اسلامی تبلیغات نه کنند. او ازمخالفان سرسخت نیروهای مقاومت ملی است. مولوی سدید فرد دیگری است که شب و روز برای طالبان کارمی کند. 

مولوی مسیح الله درگذشته مدافع جبهه مقاومت بود. اما اکنون چنان روحیه خود را از دست داده است که حضور و حدود جبهه مقاومت را انکار می کند.

مولوی رحیم الله عزیزی، ملای میلیونر پول وامکانات از دکترعبدالله می گیرد تا رابطه مردم پنجشیر را با شبکه حقانی محکم کند. اختلاف بین رحیم الله و مولوی عبدالمالک ضیایی رخه برسرجیره یی است که رئیس استخبارات طالبان دراختیارشان قرار می دهد  جیب خرج مولوی قیام ازخزانه مولوی قدرت و مولوی عبدالله پرداخته می شود.

مولوی عبدالمصور لقمه بردار خوان دکترعبدالله است که درجلسات منعقده به هدف تخریب وجهه مقاومت ملی حضور می داشت و بعد از شکست جلسات سبوتاژی عبدالله درگوشه یی خزید. درحالی که گرسنه گی و فقر وحشتناک سراسر جامعه را دربرگرفته، این مولوی ها خرابکار مواد ارتزاقی زمستان شامل برنج، روغن، آرد، لوبیا ونان را آماده به دست می آورند. یک موترواگن دار طالبان مواد را به خانه های شان می رساند. دردفتری درشهر نو کابل رفت وآمد دارند. این مولوی درواقع مسوول لوژستیک مولوی های پنجشیر است که شبکه حقانی اکمال شان می کند.  

مولوی عبدالله پریان، مقاومتچی ها را به جنایت و بی غیرتی متصف می داند. 

مولوی شرافت سمنگانی نماینده علماء در ناحیه ۱۷ در زمان حاکمیت جمهوری، نفرخاص شبکه حقانی بود. اکنون یک بلوک نفر طالب مسلح زیر فرمان دارد و  در وزیر اکبر خان و قصر دارالامان دم و دستگاه دارد.