-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲, سه‌شنبه

ممنوعیت حضورزن درفلم ها، سریال ها و نمایشنامه ها

 

               نوشته ی : فروغی

       دستور العمل تازه ی طالبان درمورد رسانه های گروهی - تصویری افغانستان ، ضربه ی مهلک دیگریست بر پیکر لرزان افغانستان که باتحقق آن تمام جامعه وقبل ازهمه باز زنان مظلوم افغانستان صدمه خواهند دید . باتحقق این دستورالعمل ضدهنر و ضدزن ، به شمار ژورنالیستان بیکارافزوده شده ، بازهم تعداد بیشتری ازآنان به ترک وطن مجبورخواهندشد و درنتیجه بر دروازه های تعداد بیشتری از رسانه های گروهی ، قفل زده خواهد شد . 

    این دستورالعمل که هشت ماده دارد قبل ازهمه سنگهای بزرگتری پیش پای زنان در رسانه های تصویری گذاشته و تهیه و نشر برنامه های تفریحی و انتقادی را جداًممنوع اعلان می نماید .

     باساس احکام صریح این طرزالعمل ، زنان حق اشتراک درفیلم ها ، سریال ها و نمایشنامه های تلویزیونی نداشته ، فقط تحت شرایط خاص می توانند به کارخبرنگاری وکاردرتلویزیون مشغول شوند.

     این دستورالعمل که به صراحت ضد حقوق اولیه انسانها چون حق انتخاب شغل ، حقوق بشر وبطور اخص حقوق زنان و آزادی بیان است ، حکایت از لجاجت بدوی هلاکتباری دارد که رهبران تندرو ولجوج طالبان به دستورحامیان پاکستانی شان به منظورشرمساری و سقوط کامل افغانستان به نمایش می گذارند .

    چه کسی درجهان می تواند باورکند که باساس فرمان رسمی دولتی ، زنان حق کار در نمایشنامه ، فیلم ، سریال و نمایشات هنری - تصویری نداشته باشند ؟

   چه کسی در جهان می تواند باورکند که یک رسانه ی گروهی عاری ازشوخی و انتقادباشد ؟

 مگردرپنجاب ، درسند ، درخیبرپشتون خواه پاکستان ـ خاستگاه طالبان هم چنان ممنوعیتی برای زنان وجود دارد ؟؟؟  هرگزنه .

    ممنوعیت حضور زنان درامورهنری ـ ژورنالیستی خود اش یک جرم است ــ یک جرم انسانی و حقوقی ....