-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آبان ۲۳, یکشنبه

افتضاح طالبی

 آرزو شیر دختر کاپیسایی بعد از نشر اولین ویدیوی افشاگرانه، مخفی شده بود و این دختری که عوضش ندامت می کشد، خواهرش است. طالب به شکل بد و خام بازی می کند. طالب، دختری را که از سخنان آرزو فیلم گرفته بود نیز گرفتار کرده و هردو ناپدید هستند.