-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۴, چهارشنبه

ارسال 800 هزار دالر از سوی طالبان به سفارت افغانستان دردوشنبه

 

این مبلغ پول به علت اشتباه فنی به حساب سفارت ریخته شده وباید معاشات کارکنان سفارت داده شده و مابقی آن به جبهه مقاومت تسلیم گردد. 

از وزارت مالیه امارت اسلامی خبر می رسد که مبلغ 785628 دالر امریکایی سهواً از سوی مسوولین به حساب بانکی سفارت افغانستان در تاجیکستان ریخته شده است. مقامات اکنون درصدد استرداد پول از حساب بانکی سفارت در دوشنبه هستند. این مبلغ پول  اشرف غنی در سفرش به دوشنبه به تاریخ 9 حمل 1400 وعده داده بود که برای تأسیس مکتب وحدت برای مهاجران افغانستان در دوشنبه هزینه در نظر گیرد. این پول قرار بوده برای مصارف مکتب وحدت به مصرف برسد و اساساً درزمان اشرف غنی در سیستم مالی طی مراحل شده اما هنوز فرستاده نشده بود.

اکنون قریب هشت لک دالر از سوی اداره محاسبه امارت اسلامی اشتباهاً به حساب سفارت ریخته شده است.

وزارت خارجه طالبان در اول قوس ماه روان یک مکتوبی را به سفارت تاجیکستان فرستاده است و در آن آمده است که مبلغ ((۷۸۵۶۲۸) دالر امریکایی را که سهوا به حسابات معاشات آن نمایندگی انتقال گردیده هر چه عاجل به حساب واردات دولت در د افغانستان بانک دوباره انتقال شود.

این پول در حال حاضر در اختیار ظاهر اغبر است و باید به جبهه مقاومت داده شود. با نشر این خبر، تقاضا می گردد که هشت لک دالر مذکور دراختیار جبهه مقاومت قرار داده شود.