-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ دی ۴, شنبه

برنمیگردانیم: ماجرای $800 هزار دلار میان سفیر افغانستان در دوشنبه و طالبان

 محمّد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان می‌گوید، حدود 800 هزار دلاری را، که حکومت "تالیبان" می‌خواهد سفارت به کابل بازپس بفرستد، برنمیگردانند. 

 اغبر، امروز، 23-یوم دسامبر، بعد یک همایش در قرارگاه سفارت افغانستان، در صحبت به خبرنگار“ازیه-پلیوس”گفت، “طالبان”حق ندارند برگردانیدن این مبلغ را طلب کنند. زیرا به گفتة او، سفارت افغانستان یک ادارة رسمی کشور افغانستان است و از این رو، مبلغهای متفاوتی به اینجا سرازیر می‌شوند و "تالیبان" حق ندارند سؤالهایی در این زمینه بکنند. 

 بحث 800 هزار دلار واریزشده به سفارت افغانستان در دوشنبه را خبرگزاری“پژواک ”-ا کابل رسانه‌ای کرد. 

 به نوشتة این خبرگزاری در آخرین روزگار حکومت اشرف غنی به صورتحساب سفارت افغانستان در دوشنبه“سهواً”786 هزار دلار حواله شده است، که اکنون "تالیبان" با ارسال نامه‌ای خواستند این پول دوباره به کابل بازپس حواله شود. 

 خبرگزاری نوشته است، که این پول آگاهانه واریز و از حساب بانکی سفارت گرفته شده است. 

“اوّل این که ما گروه "تالیبان"-را به رسمیت نمی‌شناسیم. دیگر این که اینها که هستند، از ما طلب می‌کنند، که پول را برگردانیم. سفارت افغانستان در دوشنبه یک افغانستان کوچک دیگری است و این جا مردمان موته‌ادیدی کار و زندگی می‌کنند و حدود 10 هزار شهروند افغانستان در دوشنبه است، که امکان دارد ما هزینهایی پیدا کنیم و در اختیارشان بگذاریم”،-می‌گوید سفیر افغانستان. 

 اغبر بحث پولهای“اشتباهن”واریزشده را به موضعگیریهای سفارت در برابر "تالیبان" ربط می‌دهد و می‌گوید، که چرا آنها این اشتباه را در برابر سفارتهای دیگر نکردند و، در برابر سفارت دوشنبه کردند. 

“معلوم است، که شمشیر این سفارت در برابر آنها تیز است و در برابر آنها مبارزه می‌کند”،-گفت اغبر. 

“پژواک”نوشته است، که این پول به نام خراجات سفارت انتقال یافته، امّا محمّد ظاهر اغبر در مصلحت با امر‌الله صالح، معاون اوّل حکومت پیشین افغانستان، از حساب بانکی سفارت بیرون کشیده شده است. 

 خبرگزار متن نامة وزارت مالیة "تالیبان"-را به سفارت افغانستان در دوشنبه نشر کرده، که در آن گفته می‌شود، 31-ام ژوئیة سال 2021 (10-ام اسد 1400 هجری قمری) وزارت مالیه به سفارت بر علاوة 87292، 08 دلار برای معاش و بیمة طبّی دیپلماتها و کارمندان محلی، سهواً 785628 دلار نیز انتقال گردیده است. 

 وزارت مالیة طالبان خواسته است، که این مبلغ اضافی“هر چه عاجل به حساب واردات دولت در“بانک افغانستان”دوباره انتقال شود ”. 

“پژواک”با نقل قول به یک کارمند سبک‌دوششدة سفارت افغانستان در تاجیکستان، که از او نام نمی‌برد، نوشته است، که“این پول در روزهای اخیر حکومت پیشین، با نام معاش، بیمه و مصرفهای سه سال آیندة سفارت به تاجیکستان انتقال شده بود ”. 

 این منبع“پژواک”گفته است، که در حال حاضر حساب بانکی سفارت دوشنبه بسته شده است. 

 سخنگوی وزارت مالیة افغانستان، در مورد بیرون کردن پول یادشده از حساب بانکی سفارت گفته است: «این پول رسمی است، از آدرس (نشانه)-ا رسمی انتقال شده، اگر امروز باشد و یا فردا سفارت ما فعال می‌شود، در آن صورت اغبر هر جایی، که باشد مجبور است، که این پول را دوباره بپردازد». 

 به نوشتة“پژواک”محمّد ظاهر اغبر در یک پیام از طریق whatsapp به سؤالهای آنها پاسخ داده است، که: «نظام طالبان و نامة طالبان نزد ما رسمیت نداشته، وزارت خارجة افغانستان و سرپرست ریاست جمهوری عملاً فعال بوده، سفارت افغانستان در تاجیکستان در تمام موارد مطابق هدایت مقام وزارت خارجه و سرپرست ریاستجومهوری (امر‌الله صالح)-ا کشور وظایف خود را دمبال می‌نماید، در تمام موارد نزدشان مسئولیت دارد».