-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۹, جمعه

فوزیه وحدت در برابر ستمگر رسانه یی در کابل

 به خاطر فاتحه شوهرم رخصتی کردم اما به همین دلیل رخصتی از آریانا نیوز منفک شدم! 

تاریخ 13 نوامبر که شوهرم "حمیدالله سیغانی" به شهادت رسید, بخاطر اینکه من در فاتحه شوهرم مصروف شدم 20 روز به وظیفه خود که گوینده گی در شبکه جهانی اریانا نیوز بود رفته نتوانستم به همین دلیل مرا از دفتر اخراج کردند.

زمانیکه برای ادامه کار به اریانا مراجعه کردم از من خواستند که باید استعفا بدهم چون 20 روز رخصتی کردم  و یادأور شدند که باید روز سوم شهادت شوهرم به دفتر میامدم اما قناعت نکردم و مرا منفک کردند. 

و این اداره دلایل منفکی من را " در دوره امتحانی 20 روز رخصتی ذکر کرد, درحالیکه من 11 سال در این شبکه کار کردم این دوره امتحانی من چطور به پایان نرسید? 

اما.... 

مطابق اصول این اداره زمانیکه کارمند اعضای درجه یک خانواده اش را از دست میدهد یک مقدار امتیاز از سوی این اداره به کارمند پرداخت می شود اما با اینکه این امتیاز را برایم پرداخت نکردند, یک ماه معاش که کارمند منفک میگردد حق مسلم کارمند است نیز پرداخت نگردید. 

با اینکه مکررأ این معاش را خواستم و تکرار گفتم که برای مراسم 40 شوهرم واقعا به این معاش نیاز دارم اداره #اریانا و ریانا نیوز از این امتیاز نیز مرا محروم کرد و پرداخت نکرد.

منفکی من دلایل دیگری داشت که بعدأ ذکر خواهم.... 

اما بخاطر دفاع از حق ام به کی مراجعه کنیم؟

کدام نهاد؟

کدام اداره ؟ 

کدام کمیته؟

این است وضعیت ما ژورنالست ها در افغانستان. 😢

پ ن: نام اش کلان ده اش ویران.... 

احسان الله بیات امتیازات کارمندان مثل نان و موتر و کریدت را قطع کرده و به حوزه ها و وزارت های طالبانی کمک میکند, در ضمن کمک های پروژه ای اش به ولایات نیز ادامه دارد درحال که کارمندان این شبکه حتی پول نان خوردن و کرایه ترانسپورت را ندارند

بلندترین معاش کارمند این اداره 20 هزار افغانی است اکثریت کارمندان این شبکه 10 الی 12 هزار افغانی معاش دارند,

و حالی همه کارمندان این شبکه را مجبور کردند تا بی دلیل استعفا خود را  امضا کنند  و همه پرسونل نیز استعفا کردند, استعفا ها را نیز نزذ خود حفظ کردند ( کاری که غنی با عطا محمد نور کرده بود ) اما نمیدانم این کدام بازی با کارمندان  است.

"در مورد تغییر پالیسی این شبکه اینکه ما کارمندان چقدر تحت فشار بودیم این را در وقت اش بیان خواهیم داشت".... 

لطفا از مجبوریت مردم سو استفاده نکنید و کارمندان را گروگان نگیرید. 

دیگر خدا همرای تان حسابی کند. 

وسلام ✋