-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۱, پنجشنبه

گرگ‌ها در پی شکار جبهه مقاومت

از برگه آبشاریان پنجشیر

منابع موثق گفته اند که تعدادی از فراری ها و دزدان دوران جمهوریت غنی روزهاست که گلوی احمد مسعود را می‌فشارند تا آقای بسم‌الله محمدی را بعنوان مسوول نظامی جبهه تعیین کند. جالب است که نخستین پیشنهاد برای تعیین شدن بسم‌الله از سوی حنیف اتمر بوده که بعداً از سوی قانونی، استاد عطا و جنرال ظاهر اغبر مورد حمایت قرار گرفته است. حالا درین روزها کمپاین حلقه اتمر به شدت در صدد پیروزی جنرال پشقل برامده اند تا وی را به پیروزی برسانند. 

به باور ما، این حلقه خبیثه باید از میان برداشته شوند و احمد مسعود نیز باید به دست خود بیخ و بنیاد جبهه مقاومت را نکند و جنازه اش را نخواند!

اگر این حلقه خبیثه قصد براأت گرفتن و رو سپید شدن بخاطر تسلیم کردن و دزدی های شان را دارند، می توانند در عقب جبهه بی‌ایستند و کمک کنند، اما در صورتی که بازهم خود شان را به صحنه تحمیل می‌کنند، این در واقع متلاشی کردن جبهه و ادامه پروژه تسلیمی غنی به طالب- امریکا- پاکستان خواهد بود!

به مهره های بدنام راه ندهید!