-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۱, پنجشنبه

سقوط افغانستان، فقط بر مبنای قبیله گرایی غنی بود

 چرایی سقوط افغانستان/ مسیربعدی کجاست؟

   فرید یونس استاد بازنشسته دررشته انسان شناسی فرهنگی خاورمیانه و فلسفه اسلامی طرحی را ارائه داد تحت عنوان:

او نویسنده کتاب دموکراسی اسلامی: نقشه راه صلح در خاورمیانه است.

پیشنهاد  هایی برای یک افغانستان آزاد، مستقل و مدرن

ایشان بیان کرده که سقوط دموکراسی نیمه جان برآمده از فساد و قبیله گرایی غنی، نا امیدی افغان ها و جهان بود. سقوط، سازشی بود بین خود پشتون ها به دستور ترمپ. درحال حاضر خلاء سیاسی برکشور حاکم است.

برای عبور از بحران پیچیده، تشکیل حکومت نیمه فدرالی، انتخابات در ولایات، غیرنظامی شدن افغانستان، برگزاری  یک کنفرانس جهانی دربارۀ افغانستان که کشور را بی طرف اعلام نماید.

- خروج امریکا، موازنه قدرت و روابط قدرت بین نیروهای داخلی و منطقه یی را از بین برده است. 

- زبان فارسی دری پیوند دهنده جماعات قومی و اجتماعی جایش را به پشتو داده و رابطه حاکمیت با فارسی زبانان اکثریتی قطع شده است. 

آقای یونس نوشته است: 23 گروه قومی درافغانستان با دو مذهب عمده و سه زبان عمده است. 200 سال تعصب عشیره ای و تبعیض مذهبی درافغانستان مروج بوده است. به نام اکثریت، حقوق انسانی اقلیت ها زیر پا شده است. جهت ایجاد اعتماد میان طیف های تباری، اولاً نام روستا ها و مناطقی که از فارسی به پشتو تغییر داده شده، باید دو باره به نام های اصلی ازبکی و فارسی آن برگردانده شود. وی از افغانستان به حیث سویس آسیایی نام برده اما تفاوت ها را برشمرده و  تذکره داده است که در افغانستان حمل ونقل مدرن و سیستم فاضلاب وجود ندارد.

نگاه فریدیونس این است که نباید نسخه های حکومتی اسلام عربستان و ایران در افغانستان قایم شود. حکومت فراگیر به معنای کنارآمدن چند گروه قومی و رادیکال نیست.