-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۱۱, پنجشنبه

پنجشیر طالبانی تر می شود

 

مولوی عبدالحی قانت از پریان پنجشیر قبلاً از سوی طالبان قبلاً والی ( نفروسط) تعیین شده بود. وی در نجراب کشته شده بود.

حالا پسرش  را رئیس  معادن وپترولیم معرفی نموده اند تا  معادن پنجشیر را  با شرکت های  پاکستانی قرارداد کند.

رییس معادن و پترولیم ولایت پنحشیر معرفی شد.

مولوی عبدالقاسم فرزند شهید مولوی عبدالحی، به عنوان رییس ریاست معادن و پترولیم ولایت پنحشیر معرفی شد. 

در مراسمی که به همین مناسبت در مقر ریاست معادن و پترولیم ولایت پنجشیر تدویر یافته بود، شاه ملنگ معاون ولایت پنجشیر، مولوی عبدالله سدید مشاور ارشد والی پنجشیر، مولوی محب الله ولسوال عنابه، قاری محمد عزیز محمدی، رییس مهاجرین و بیجا شدگان ولایت پنجشیر، حاجی ملک دره، فرمانده عمومی قطعه عملیاتی ولایت پنجشیر و شمار دیگر نیز اشتراک داشتند، قاری محمد عزیز محمدی، در این نشست گفت که مولوی قاسم فرزند برومند مولوی عبدالحی شهید، از سابقه دار ترین افراد امارت اسلامی است و قرار گرفتن او به عنوان رییس معادن و پترولیم می تواند به عنوان یک گزینه مناسب تلقی شود. 

آقای محمدی همچناندتاکید کرد که مولوی قاسم به اساس لزوم دید، اداره امارت اسلامی- ولایت پنجشیر به ریاست معادن معرفی شده است و امید میرود که از عهده این مسولیت به خوبی بدرآید. 

همچنان، مولوی عبدالله سدید، مشاور، والی پنجشیر در این نشست گفت که مولوی قاسم، امروز حسب لزوم دید اداره پنحشیر به عنوان رییس معادن معرفی شده است و این یک مسولیت بزرگ برای خدمت به مردم است، توقع میرود تا از عهده این مسوولیت به خوبی بیرون شود. 

آقای سدید افزود که این رسالت نسل جوان، مجاهد و خبره است تا مسولیت ها را به شانه گرفته و برای بهبود وضعیت تلاش بیشتر کنند. 

مشاور والی پنجشیر، تاکید کرد که نسل جوان و خبره مانند مولوی قاسم، امروز مسولیت و رسالت سترگ را به عهده دارند و باید برای به انجام رسانیدن این مسوولیت بیشتر تلاش کنند.

 مولوی عبدالقاسم، فرزند شهید مولوی عبدالحی از اعضای برجسته امارت اسلامی است. پیش از این مولوی قاسم، در چارچوب تشکیلات امارت اسلامی به عنوان رییس اداری و مالی ولایت پنجشیر منصوب شده بود.