-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۳, سه‌شنبه

شرکت خالد لمربخشی از شبکه شهری داعش است


محرکان جنبش روشنایی کجا اند؟

وارث سالم ایزد یار چرا خاموش است؟

سران رستاخیز تغییر چی شدند؟ پدرام و ضیاء مسعود چرا خاموش اند؟


 معصوم استانکزی در جون 2016 رئیس امنیت ملی مقرر شد. یک سال بعد در 15 جوزا ۱۳۹۶ - ۴ جون ۲۰۱۷ جوانان رستاخیز و تغییر از جمله سالم ایزدیار قتل عام شدند. سپس درمراسم تشیع جنازه سالم ایزدیار سه انفجاری روی داد که هفت کشته و 119 زخمی برجا نهاد. امنیت ملی و شبکه مقاومت درارگان امنیت گزارش داده بود؛ به این شرح:

 سه انفجاردر اجتماع نمازگزاران جنازه در تپه بادام باغ به وسیلۀ شبکۀ تروریست شهری مسوول این شبکه شهری نصرت بهیر از تنگی وردک صورت گرفت. نصرت بهیر یک پایگاه عملیاتی در ارغندی  بالا  ایجاد نموده بود که توسط افسران ای اس آی  آموزش فعالیت در  شهر  و ترور های  شهری را دیده بود.

شبکه نصرت بهیر از سوی شبکه حقانی و در خدمت امنیت ملی قرارگرفته بود؛ از جمله ده ها مورد ترور، یکی هم  انفجار درگردهم آیی جنازه سالم ایزدیار بود که معصوم استانکزی طرح شده و به وسیلۀ شبکه نصرت بهیر عملی گردید. اما تاریخ حکم دیگری داشت و سران سیاسی شمال دسته جمعی نا بود نه شدند. 

ترور زنجیره یی علمای دین منتقد به اشرف غنی، نیز کار هسته نصرت بهیر بود.

 وقتی معصوم استانکزی رئیس امنیت بود با رهبری گروه داعش خراسان ارتباط بر قرار نمود.  یک شبکه شهری داعش که به اسم داکتر نقیب مشهور بود فعالیت داشت. داکتر نقیب از ولایت لوگر و مسوول شبکه شهری داعش در کابل بود. قبلا داکتر نقیب در شفاخانه علی آباد وظیفه داشت بعدا به داعش که رفت در ولایت کنر مدتی زخمی های داعش را تداوی می‌کرد.

  برادر داکتر نقیب مسوول شبکه شهری داعش، مسوول گارد های وکیل اکبراستانکزی ( وکیل انتصابی مجلس سنا)  و با شبکه شهری داعش همکاری داشت.

  یک وکیل دیگر با اسم‌ خانم فوزیه سادات نیز برای شبکه شهری داعش و جابه جایی شان در مهمان خانه های خودش و نگه داری و انتقال انتحاری ها از ولایت ها به مرکز دست داشت. این انتحاری ها توسط  وکیل اکبر استانکزی لوگری همکار شبکه داعش و حقانی ها، انتقال می شدند. نفر رابط بین داعش و شبکه حقانی و معصوم استانکزی، وکیل اکبر استانکزی بود. برای این که نهاد های امنیتی  و سرویس های خارجی از روابط شان  آگاهی حاصل نکنند؛  تمام افراد رده اول داعش که گیرمی‌آمدند؛  داکتر نقیب مسوول شبکه داعش در کابل برای برادر خود که مسوول امنیت اکبر استانکزی بود پیام می‌داد که به معصوم استانکزی بگوید تا  فرد دستگیر شده را رها نمایند.

  اکبر استانکزی مستقیم با معصوم استانکزی تماس نمی گرفت برای دستیار خاص معصوم استانکزی  شخصی به اسم عزت الله پیام می‌داد و معصوم استانکزی دستور را اجرا می کرد. 

طرح انتحاری بالای جنبش روشنایی توسط  معصوم استانکزی ریخته شد و به وسیلۀ شبکه شهری داعش به رهبری داکتر نقیب لوگری اجرا شد که صد ها جوان کابل را به زمین غلتاند و صد ها تن دیگر را زخمی کرد.  این دستور مستقیم  معصوم استانکزی بود و تا حالا هیچ کسی  پشت اش نگذشت و در مقابل هر  برنامه یک‌ مقدار پول نیز طور مخفی برای شبکه پرداخت می‌نمود.

  اکبر استانکزی هنوز هم در کابل فعالیت دارند؛ ملا شیرین کندهاری در ارگ است؛نصرت بهیر فعلا در ارگ است و معصوم استاتکزی همچنان در خارج با این  شبکه ها  ارتباط دارد تنها  داکتر نقیب مسوول شبکه شهری داعش در ولایت کنر توسط طیاره بی پیلوت آمریکایی ها  کشته شده.

داکتر نقیب در کابل برای داعش فعالیت دارد  و در  ضمن پول که استانکزی برای شبکه شهری داعش واریز می‌کرد  نه از طریق بانک بود و نه از طریق کدام جریان دیگری بخاطر محرمیت از سوی یک فرد مورد اعتماد به نام خالد لمر که درشهر نو کابل شرکت واردات موبایل داشت پرداخت می کرد. 

  این خالد لمر خواهر زاده  معصوم استانکزی می‌باشد از ولایت لوگر و وارد کننده انواع تلفن های هوشمند می‌باشد  شبکه شهری را  معصوم  توسط  شرکت خالد لمر تزریق پول می‌نمود که حتی امریکایی ها هم از رابطه استانکزی با شبکه های ترویستی خبر نبودند.