-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۳, سه‌شنبه

حمید خراسانی: گاو خود را بفروش سلاح بخر به من بده!


ملم خان

 خداوند لطف کند؛ عین معامله که با جنرال ماشینی مبین، شد با خراسانی، خبیث لچک صورت گیرد تا مردم ما از شره این حرامی لعنتی نجات یابند. دیروز در قریه تاواخ که خودش از همان قریه میباشد،افراد لچکی  که همراه دارد به خانه (نبی الله خان، روان میکند، وبه نبی الله ، پیام خراسانی را میرساند در پیام گفته شده تا دو میل، سلاح به ما تسیلم کن وی میگوید، ما نه در مقاومت بودیم نهم سلاح داریم؛ گفته ما نمیدام هدایت چنین است. اگر پول ندارید، گاو ، خود را بفروش سلاح بخرید، اقارب نبی الله خان،   جمع شده در گیری صورت میگیرد، قریب که چندین نفر کشته شود باز مردم از قضیه آگاه می شوند، جریان به ولایت رسانده می شود چون والی پنجشیر کدام اداره به افراد زیر دست خود ندارد : به مردم گفته من قضیه را تحقیق میکنم!