-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۲۲, دوشنبه

جمهوری های آینده

 


از برگه بدخشان، مقاومت، آزادی

ظرفیت های که می توانند بدخشان را به ستون فقرات جبهۀ مقاومت مبدل کنند: 

1- بدخشان به دلایل دُرشتی جغرافیا، ظرفیت کلان انسانی، داشتن مرزبا تاجیکستان، چین و پاکستان(مثلث وصل) و ظرفیت عظیم اقتصادی(معدن های طلا، لعل،زمرُد، نقره، لاژورد، یاقوت.....) حایز اهمیت فوق العاده اقتصادی، سیاسی و نظامی است. 

2- قریب به 87 % نفوس بدخشان را تاجیک ها تشکیل می دهند، این تَک رنگی جایگاه این ولایت را در تعاملات سیاسی کشور به ویژه در چند دهۀ پسین بسیار برجسته ساخته است و حالا که عمدتا تاجیک ها سنگرداران مقاومت اند این عنصر می تواند در شکل دهی مقاومت نوپا نقطۀ قوت و قدرت بدخشان محسوب گردد .

3- با این که بدخشان از پایتخت کشور فرسنگ ها فاصله دارد، اما در معادلات سیاسی کشور و درگزینش وسمت و سو دهی سیاست کشوربه ویژه در بُعد نرم افزارِآن جایگاه بارز و فعال داشته است. 

4- بدخشان پایگاه جمعیت اسلامی و محفل انتظار و تفکر عدالت خواهی قومی در افغانستان است، با این که رهبران تا هنوز نتوانسته اند از این ظرفیت ها استفاده بهینه کنند اما این ویژگی در جای خودش سزاوار اهیمت باقی خواهد ماند و در فرصت مناسب بهره خواهد داد.

5- بالایی 30% نفوس بدخشان را پیروان مذهب اسماعیلیه شکل می دهند واین گروه عظیم انسانی با قراءت های سختگیرانۀ تالبان سرِآشتی نخواهند داشت؛ در بایگانی خاطره ها حتمن دارید که در مقاومت نخست اسماعیلیه های بدخشان نقش بسیار حیاتی داشتند.

6-  عدم داشتن عقبۀ مطمین جبهه یکی از چالش های است که مقاومتگران در پنجشیر و بغلان همین حالا با آن مواجه استند، که بدخشان با داشتن مرز های گسترده با تاجیکستان می تواند به زنجیرۀ وصل خطوط مُقدم جبهه با عقبۀ ستراتیژیک آن باشد.

7- هیچ جنگی بدون هزینه های سنگین اقتصادی به پیروزی نرسیده است، بدخشان با داشتن معادن درحال استخراج می تواند بخشی از هزینه های اقتصادی جبهه را تمویل نماید. 

شما هم می توانید بدین فاکت ها بی افزاید.

در پُست بعدی به عوامل و انگیزه های کُرختی و انفعال بودن رهبران بدخشان خواهم پرداخت.