-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ آذر ۳۰, سه‌شنبه

تسلیمی یک قوماندان مقاومت به طالبان

 خبر می رسد که قوماندان محبوب نجرابی که رزمنده گان مقاومت در درۀ فرخشاه نجراب را به عهده داشت، اخیراً از ارتفاعات کوهستانی پنجشیر پائین آمده و خود را به طالبان تسلیم کرده است. وی همه ای تسلیحات خود را به طالبان تحویل کرده است. علت این اقدام هنوز روشن نیست.